ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1 - Köp på M.s.s. Srls

2 - Inköpsförfarande

3 - Ändringar av beställningar

4 - Försändelser och leveranser

5 - Fraktkostnader

6 - Leveranstider

7 - Otillgänglighet

8 - Användningsbegränsningar

9 - Rätt till återkallelse

10 - Eventuella problem efter leverans

11 - Garantier

12 - Behandling av personuppgifter

13 - Sommarstängning

14 - Julstängning

1 - Inköp på M.S.S. Srls 

De produkter som köps på M.S.S. Srls säljs direkt av samma företag som är registrerat i handelsregistret i Siena den 28 mars 2017 med momsregistreringsnummer 01449160520.M.S.S. Srls har sitt säte i Via Piemonte 13 53034 Colle di Val D'elsa (SI). 

De priser som visas i sammanfattningen av kundvagnen är i euro (eller i en annan valuta som användaren väljer) och inkluderar italiensk moms; det vanliga priset som visas på produktsidan sammanfattas i beställningsformuläret som kunden måste bekräfta för att slutföra köpet.

Om du vill veta mer om våra tjänster, varav vissa inte visas på den här sidan, kan du läsa sidorna: Om oss, Priser och betalningar, Frakt och returer.

2 - Inköpsförfarande

Produkterna köps genom att gå in på webbplatsen och registrera sig på beställningsformuläret. För varje produkt finns en beskrivning med de viktigaste egenskaperna på webbplatsen. All information som stöder köpet är endast avsedd som allmänt informationsmaterial.

Det är underförstått att den bild som åtföljer produktbeskrivningen kanske inte är helt representativ för dess egenskaper, utan kan skilja sig i färg, storlek och tillbehörsprodukter på bilden.

Säljaren bekräftar korrekt mottagande av beställningen genom ett automatiskt svar via e-post till den e-postadress som kunden angav vid registreringen. Bekräftelsen kommer att innehålla ett "ordernummer" som ska användas vid eventuell kommunikation med företaget. Meddelandet kommer att innehålla alla de uppgifter som har angetts av kunden, som förbinder sig att kontrollera att de är korrekta och att meddela eventuella korrigeringar utan dröjsmål. När detta e-postmeddelande har mottagits är kontraktet slutfört och köparen förbinder sig att följa alla allmänna försäljningsvillkor på denna sida som regleras av italiensk lag. Om beställningen inte godkänns garanterar säljaren att kunden omedelbart underrättas och får pengarna tillbaka.

Om det rör sig om en beställning mot kontant betalning ska den anses vara giltig i alla sina delar från och med det ögonblick då den har valts och bekräftats med den typ av betalning som begärts.

3 - Ändringar i beställningar

Eventuella ändringar i skickade beställningar garanteras tills de köpta artiklarna har satts i produktion; produktionen sätts i gång omedelbart efter betalningen. M.S.S.S. Srls är dock tillgänglig för eventuella senare ändringar, som inte kan garanteras och som kommer att godkännas på grundval av produktionsutvecklingen.

Begäran om annullering av beställningen måste tas emot inom en tidsfrist på dagen efter orderbekräftelsen (orderstatus i betalning accepterad), annars har M.S.S. Srls rätt att hålla inne eller begära 50 % av beloppet som kostnadsersättning. Avbeställningen är giltig inom ovanstående tidsgränser endast för beställningar som betalas med banköverföring eller paypal, därför är kontant efter leverans, finansiering och postepay uteslutna. Det är endast möjligt att begära ångerrätt inom 14 dagar efter mottagandet av materialet.

4 - Försändelser och leveranser

För att inleda leveransförfarandet skickar M.S.S.S. Srls ett e-postmeddelande om pågående leverans. Kunden är skyldig att godkänna försändelsen eller hämta leveransen inom en dag efter att e-postmeddelandet skickats. Om den givna tillgängligheten inte respekteras kommer kunden att debiteras för eventuella kostnader för lagring och/eller omleverans. Om kunden vill avstå från att godkänna leveransen på grund av att det är omöjligt att hämta beställningen det datumet, måste han/hon skicka en begäran till servizioclienti@mysecretshop.it samma dag som han/hon får det aktuella leveransmeddelandet och ange det datum då han/hon vill få den köpta varan. Om det mottagna paketet är skadat eller om skadorna är synliga med blotta ögat även utan att förpackningen öppnas, måste kunden ändå hämta varorna och sedan inom 7 dagar skicka skadeanmälan till servizioclienti@mysecretshop.it för utbyte under garanti. Ersättning/reparation inom ramen för garantin ska godkännas om och endast om reglerna för mottagande och godkännande av materialet enligt punkt 10 är uppfyllda.

Om kunden inte vill hämta varorna ska han eller hon debiteras kostnaderna för lagring och frigörande av försändelsen. M.S.S.S. Srls är under alla omständigheter skyldig att förvissa sig om att varorna har avvisats och inte lagrats av skäl som inte kan tillskrivas kunden och att informera denne om att förpackningarna har återlämnats. Leverans och godkännande av leveransen påbörjas först efter att beställningen har betalats eller med kontant betalning vid leverans och utförs av expressbud; Standard Shipping-tjänsten är avsedd för leverans i gatunivå till husnumret och kunden måste samarbeta med chauffören för att lasta av paketen från sidan av lastbilen, och ibland göra andra personer tillgängliga beroende på den köpta varans storlek och vikt.M.S. Srls förbehåller sig rätten att öppna vissa förpackningar för att utföra stickprovskontroller genom att fotografera produkterna om det är nödvändigt, och är juridiskt ansvarig för varorna fram till leveransen.

Vid registreringen ska det alltid anges i ordernoteringarna om den gata/plats/leveransadress som anges i leveransadressen är en ztl eller ett historiskt centrum, eftersom inte alla budfirmor har tillstånd och medel för att komma in i dessa zoner. Om detta inte anges, är det kundens ansvar att stå för kostnaderna för att hitta ett annat leveranssätt och eventuella lagringskostnader.

För beställningar som omfattar flera artiklar kan M.S.S. Srls komma att skicka produkterna i flera omgångar, eftersom alla artiklar inte har samma produktionstid.

När det gäller destinationen Schweiz avser formuleringen skatter inkluderade tullar, så det är kundens bekostnad att betala moms i sitt land vid leverans.

Med destination USA och Kanada kommer M.S.S. Srls att meddela den uppdaterade beställningssumman utan moms först efter att ha kontrollerat kuriren som hämtar den beställda leveransen från lagret.

Leverans enligt överenskommelse innebär att kuriren vid leveranstillfället ringer upp det första mobiltelefonnumret som registrerades vid registreringen. Avtalet kommer att ingås i det tidsintervall där kuriren levererar enligt sina rutter och inom en vägledande tidsram på 2 timmar från den överenskomna tiden.

5 - Fraktkostnader

Standardleverans i Italien är gratis för beställningar över 30 euro; Standardleverans innebär leverans på gatunivå till destinationer som inte omfattas av de så kallade särskilda platserna. Kostnaden för frakt under 30 € moms beräknas automatiskt av portalen under adressregistreringen.

För sändningar till länder utanför Italien måste kunden kontakta servizioclienti@mysecretshop.it för att begära en kostnadsberäkning.

6 - Leveranstider

De angivna produktionstiderna ska tolkas som prognoser baserade på statistik från tidigare beställningar av samma typ av produkt: varje enskilt produktblad anger de produktionstider som krävs för produkten i fråga; i de flesta fall varierar dessa tider mellan 2/3 arbetsdagar Vi vill påpeka att leveranstiderna (som alltid ska förstås som arbetsdagar från måndag till fredag) är vägledande och att till dessa ska läggas kurirens leveranstider, som är cirka 1/3 arbetsdag.

Alla artiklar på webbplatsen produceras specifikt för den beställning som gjorts och en "ytterligare tidsfrist som är lämplig för omständigheterna" är föreskriven i lagen, inom vilken varje försening i produktionen anses vara "rimlig i förhållande till omständigheterna", därför åtar sig M.S.S. Srls att leverera varorna inom 20 arbetsdagar från den maximala tidsfristen räknat från summan av produktionstiden och leveranstiden som anges på varje artikelsida. M.S.S.S. Srls kundtjänst uppdaterar regelbundet det indikativa leveransdatumet i orderhistoriken på kundens konto, så det är inte M.S.S. Srls skyldighet att informera kunden via e-post om en eventuell leveransförsening jämfört med de första tidpunkterna som fastställts under inköpsfasen.

Efter de följande 20 arbetsdagarna har kunden rätt att frånträda avtalet endast för den produkt som rapporterar förseningen (om beställningen består av mer än en produkt) och därefter den relativa återbetalningen.

Det är M.S.S. Srls skyldighet att respektera och förutse de tider som anges på produktbladen. Den information som anges på varje produktblad med hänvisning till "SHIPPED IN" ska ses som "genomsnittliga tider", så för att få veta ett mer säkert leveransdatum uppmanar vi dig att kontakta kundtjänst innan du köper om leveranstiden är avgörande för köpbeslutet.

Beställningar med ett leveransdatum nära perioden före jul eller sommarsemestern kan drabbas av mer eller mindre betydande förseningar på grund av eventuella oförutsedda transporter eller överproduktion.

7 - Möjligen inte tillgänglig

Om produkten inte är tillgänglig ansvarar M.S.S. Srls för att meddela kunden via e-post om det möjliga datumet för leverans om det skiljer sig från de leveranstider som anges på portalen med 20-dagarstillägg enligt punkt 6. Om produkten inte längre tillverkas, kommer återbetalning endast att ske för den produkt som inte längre är tillgänglig. Andra produkter som köpts med samma eller andra köp kvarstår i beställningen.

8 - Användningsbegränsningar

Produktbeskrivningar och bilder på webbplatsen motsvarar dem som tillhandahålls av M.S.S. Srls leverantörer. De fotografier och videor som visar produkterna och som åtföljer den beskrivande informationen publiceras på webbplatsen endast i beskrivande syfte, med beaktande av att kvaliteten på bilderna, inklusive en exakt visning av färgvarianterna, kan bero på den programvara och de datorverktyg som kunden använder när han eller hon ansluter sig till webbplatsen. M.S.S.S. Srls tar inget ansvar för problem som orsakas kunden av användningen av webbplatsen och den teknik som används, eftersom de inte är beroende av dess egen vilja.

M.S.S. Srls informerar om att webbplatsen, liksom alla varumärken och kännetecken som används i samband med försäljningen av de erbjudna produkterna, skyddas av tillämpliga immateriella och industriella rättigheter och att all typ av reproduktion, kommunikation, distribution, publicering, ändring eller omvandling, i någon form och för något syfte, är förbjuden. M.S.S.S. Srls förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för att skydda dessa aspekter.  M.S.S.S. Srls tar inget ansvar för de varumärken och andra kännetecken som förekommer på de produkter som säljs på webbplatsen och som kunden inte har några rättigheter till efter det att avtalet har ingåtts.

9 - Rätt till återkallelse

Enligt artikel 64 och följande artiklar i lagdekret nr 206/2005 har kunden, om denne är en konsument (dvs. en fysisk person som köper varor för ändamål som inte är relaterade till hans eller hennes yrkesverksamhet, dvs. som inte gör köpet genom att ange ett momsnummer på beställningsformuläret), rätt att frånträda köpeavtalet av vilken anledning som helst, utan påföljd och utan att det påverkar vad som anges i punkterna 2 och 3 nedan. I enlighet med artikel om ångerrätt Lagdekret nr 21 av den 21 februari 2014 - Genomförande av direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, om ändring av direktiven 93/13/EEG och 1999/44/EG och om upphävande av direktiven 85/577/EEG och 97/7/EG - är den lagstadgade tiden för utövande av ångerrätten 14 arbetsdagar från den dag då konsumenten mottar varan, om informationskraven har uppfyllts. Om denna period löper ut på en lördag, söndag, helgdag eller arbetsfri dag skall den förlängas till den första arbetsdagen därefter. Den kund som returnerar produkten när han eller hon utnyttjar sin ångerrätt har rätt till återbetalning av priset för den beställda produkten eller produkterna, med undantag för returfraktkostnaderna, även om han eller hon har valt fri frakt. Fri frakt ska förstås som en kostnad som redan ingår i försäljningspriset och som inte debiteras säljaren. På förslag av M.S.S. Srls kan den kund som har utnyttjat sin ångerrätt dock välja att byta eller få en kreditnota. En återbetalning av de uppkomna fraktkostnaderna kommer då att utfärdas.

2. För att utöva sin ångerrätt måste kunden skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till M.S.S. Srls adress Via Piemonte 13 - 53034 Colle di val d'elsa (SI) eller via Pec till boxen M.S.S@pec.it, senast 14 dagar efter mottagandet av varorna eller inom en dag efter orderbekräftelsen. Under den tidsperiod som förflyter från den första dagen efter orderbekräftelsen (e-post och ändring av orderstatus till betalning accepterad) ska det inte vara möjligt att annullera ordern, annars har M.S.S. Srls rätt att behålla eller begära 50 % av beloppet som kostnadsersättning. Det rekommenderade brevet eller Pec ska innehålla följande dokumentation

- En skriftlig och undertecknad förklaring om att man avser att utöva sin ångerrätt, med angivande av den eller de artikelkoder för vilka ångerrätten begärs.

- Kopia av originalfakturan (med uppgift om beställningsnummer, fakturanummer och kundkod).

- Bankuppgifter för banköverföringen (ABI - CAB - fakturainnehavarens löpande konto);

3. Ångerrätten omfattas av följande obligatoriska villkor:

- Rätten gäller den köpta produkten i sin helhet. Det är inte möjligt att utöva ångerrätt endast på en del av den köpta produkten, t.ex. tillbehör;

- företaget M.S.S. Srls för tillämpningen av ångerrätten i distansavtal enligt lagdekret 206/2005, informerar kunden om att de köpta varorna kommer att betraktas som i huvudsak intakta, i enlighet med artikel 67 c.2 i lagdekret 206/2005.

- Den köpta varan måste vara intakt och returneras i sin originalförpackning, komplett i alla delar (inklusive förpackning och eventuell dokumentation och tillbehör: manualer, kablar, etc. ...); för att begränsa skador på originalförpackningen rekommenderar vi, när det är möjligt, att lägga den i en andra låda, där RMA-numret (returtillståndskod) som utfärdats av "M.S.S. Srls" ska fästas. Det är absolut inte tillåtet att fästa etiketter eller tejp direkt på produktens originalförpackning;

- Om varorna har ett annat serienummer än det som anges på fakturan ska returen inte godtas och produkten ska ställas till kundens förfogande för återlämning, samtidigt som begäran om ångerrätt annulleras.

- fraktkostnaderna för återlämnande av varorna ska betalas av kunden;

- Leveransen, fram till dess att mottagningsbeviset har kommit in i vårt lager, ligger under kundens fulla ansvar;

- Om varan skadas under transporten kommer M.S.S. Srls att informera kunden om vad som har hänt (inom 5 arbetsdagar från det att varan har mottagits i lagret), så att kunden i god tid kan lämna in ett klagomål till den transportör som han eller hon valt och få ersättning för varans värde (om den är försäkrad); i detta fall kommer produkten att ställas till kundens förfogande för att återlämnas, samtidigt som begäran om ångerrätt annulleras;

-M.S.S.S. Srls ansvarar inte på något sätt för skador eller stöld/förlust av varor som returneras med oförsäkrade försändelser;

- De varor som omfattas av ångerrätten måste returneras till vårt lager inom 10 kalenderdagar från och med dagen för godkännandet av returen, varefter sändningen kommer att avvisas och samtidigt annulleras begäran om ångerrätt.

- Undantag från ångerrätten

Leverans av varor som är skräddarsydda eller tydligt anpassade.

Val av färg- eller storleksvariant som skiljer sig från fotot på webbplatsen (många produkter kan anpassas).

Materialet anlände skadat under transporten.

Fråga först om eventuella undantag från återkallelse.

4. Utan att det påverkar eventuella reparationskostnader för konstaterade skador på originalförpackningen och/eller den inre förpackningen (cellofan, lådor etc.), kommer M.S.S. Srls att återbetala hela beloppet för de returnerade varorna till kunden inom 14 dagar från det att varorna har returnerats via banköverföring.

5. Mysecretshop informerar kunden om att de köpta varorna enligt artikel 67 c. 2 i lagdekret 206/2005 endast kommer att betraktas som väsentligen intakta om köparen inte bryter eller öppnar förpackningen eller märkesförseglingen. Om ångerrätten förverkas ska M.S.S. Srls returnera de köpta varorna till avsändaren och debitera denne för fraktkostnaderna.

10- Problem efter leveransen

Det kan hända att en vara skadas eller försvinner under transporten.

Dessa händelser är ytterst sällsynta och det är enkelt att skydda sig: vid mottagandet ska kunden noggrant kontrollera varorna och vid avvikelser underteckna transportdokumentet och ange orsaken till reservationen. Alla våra försändelser täcks av en allriskförsäkring, men för att få tillgång till den måste kunden strikt följa nedanstående instruktioner.

Kontroller som krävs av kunden vid mottagandet av varorna, vid lossningen på leveransadressen, under monteringen och under de ögonblick som följer omedelbart efter det att själva monteringen avslutats; kunden måste följa lossningen i varje skede.

att antalet levererade kollin motsvarar det antal som anges i transportdokumentet (Ddt)

att förpackningarna är intakta (inte våta, punkterade, vikta eller på annat sätt).

Fotografera förpackningarna innan de öppnas

Eventuella yttre skador eller fel i antalet kollin ska omedelbart anmälas skriftligen till den aktör som utför leveransen, med texten "RESERVE TO CHECK GOODS for ...". (förklara orsaken till reservationen)" på det medföljande dokumentet som kuriren ber dig skriva under. KOM IHÅG ATT ALDRIG SIGNERA SOM OSKADAD FÖRPACKNING.

Exempel: Kunden kan skriva "VARUKONTROLLRESERV för skadat paket" eller "VARUKONTROLLRESERV för utebliven leverans av paket".

Observera: Om kunden tar emot varorna och undertecknar transportdokumentet utan att inkludera de nödvändiga reservationerna, kan kunden inte göra anspråk på några krav eller skadestånd på grund av transporten.

Klagomål som rapporteras på detta sätt måste sedan bekräftas inom 7 arbetsdagar av:

Ett brev till COURIER (vars adress anges i det bifogade dokumentet) med en begäran om att inleda ett skadeståndsärende.

ett e-postmeddelande till servizioclienti@mysecretshop.it med bifogade foton av produkterna och förpackningen.

När vi får kundens e-postmeddelande ber vi också kuriren att öppna en skadefil och tillhandahålla all dokumentation som kommer att begäras.

När vi har beslutat (av kuriren och efter eget gottfinnande) att ersätta kunden för den orsakade skadan, kommer vi antingen att ersätta kunden eller beställa en ersättningsprodukt till honom/henne för att ersätta den skadade eller förlorade produkten.

För att skydda sig mot dolda avvikelser (som inte syns när lådan är stängd) rekommenderar vi kunden att öppna förpackningen och kontrollera varans integritet innan han/hon undertecknar dokumentet med den enkla rubriken MED RESERVATION AV KONTROLL.

M.S.S.S. Srls åtar sig, utan att ta ansvar och utan att kunna garantera att skadan blir framgångsrik, att hjälpa kunden att begära att en skadeanmälan görs hos kuriren.

Rapporter som inkommer efter tidsfristen ska inte beaktas.

För varje deklaration tar kunden det fulla ansvaret för det som deklareras.

Vid service med montering - Kontrollera föremålen före montering: Om ett föremål har avvikelser är det nödvändigt att fotografera den berörda delen i detalj innan den avlägsnas från förpackningen eller monteras.

De förfaranden som beskrivs här är inte på något sätt avsedda att begränsa de garantirättigheter som konsumenten har enligt konsumentlagen (och som förklaras i punkt 11), utan endast att skapa en gemensam grund för att erbjuda varje kund bästa möjliga hjälp.

Vi påminner om att ersättningstiden är lika lång som de dagar det tar att förbereda artikeln.

Om köpet sker mot kontant betalning måste produkten, även om den är skadad, hämtas och betalas till transportören. M.S.S. Srls har då till uppgift att bedöma skadan och utföra det ovan nämnda pappersarbetet för att göra utbytet. Om beställningen avvisas ska kunden stå för kostnaderna för lagring och retur.

Vid köp via paypal, om varorna skulle anlända skadade, kommer det inte att vara möjligt att öppna något anspråk eller tvist på denna betalningsmetod, eftersom det är M.S.S. Srls uppgift att kontrollera de ovan nämnda indikationerna och utföra utbytet under garanti inom en tid som är densamma eller liknar den tid som går åt för att förbereda beställningen. Om reklamationsfilen öppnas under kontroll och ombeställning av materialet, kommer beställningen av den skadade delen att blockeras tills tvisten är avblockerad och tiden börjar löpa från och med att tvisten avslutas. Dessa alternativ ska göra det möjligt för M.S.S. Srls att återvinna det angivna beloppet på rättslig väg och debitera kunden för kostnaderna, och först när ärendet är avslutat ska beställningen frigöras för utbyte av det material som omfattas av garantin. (om och endast om ovannämnda regler för mottagande av varor har iakttagits).

Det senare (paypal) är också giltigt för försändelser som deklareras skadade direkt av transportören med olevererade varor för att gynna kunden vid bortskaffandet av materialet. 

Det är upp till kunden att göra sig av med det skadade materialet först efter meddelande från M.S.S. Srls.

INSTRUKTIONER OCH RÅD VID ANKOMST OCH LOSSNING AV VAROR.

- Kontrollera antalet kollin: om antalet inte stämmer överens med antalet på transportdokumentet, anteckna det saknade kollin på fakturan.

- Kontrollera paketens yttre skick: om paketen har bucklor, rivna eller våta delar, hämta alltid varorna och underteckna med texten "för trasiga/våta/djupa/djupa/prickiga/misstänkta inre ljud"; om paketen inte är skadade, hämta alltid varorna under förutsättning att de kontrolleras.

I dessa fall (trasiga / våta / buckliga / punkterade / misstänkta interna ljud) ska M.S.S. Srls bära det fulla ansvaret för utbyte.

Om dokumentet inte är undertecknat med reservationerna ovan som anger paketets faktiska ankomsttillstånd kommer M.S.S. Srls inte att hållas ansvarig för händelsen eftersom kuriren inte kommer att ersätta skadan som uppstått. 

Endast vid återkallelse med förbehåll kommer kuriren att bedöma orsaken till den uppkomna skadan (dold) för att kunna fastställa ansvaret och ersättningskostnaderna, men ovanstående förbehåll garanterar inte full garanti.

- Underteckna transportdokumentet först efter att ha kontrollerat antalet kollin och deras yttre skick. Acceptera leveransen även om paket och produkter uppvisar avvikelser.

- Fotografera paketens utsida innan du öppnar dem: detta är alltid obligatoriskt när det gäller signatur med reservation, men kan vara användbart när det gäller avvikelser i produkten.

- Öppna paketen med stor försiktighet, särskilt om skärare eller knivar används. Vassa föremål som används när förpackningar öppnas är en av de viktigaste orsakerna till skador och är igenkännliga tecken som inte täcks av garantin.

- Kontrollera föremålen före montering: Om ett föremål har avvikelser är det nödvändigt att ta detaljerade fotografier av den berörda delen innan man tar bort det från förpackningen eller monterar det. Följ vår guide om hur du tar bilder av defekter eller avvikelser.

- Hantera paketen med stor försiktighet: om det rör sig om skrymmande eller särskilt tunga paket, ta hjälp av en andra person.

- Följ instruktionerna under monteringen: de ingår normalt i leveransen. Utför mer krävande operationer med hjälp av en andra person.

- Förekomst av avvikelser under monteringen: fotografera avvikelsen innan monteringen avslutas och kontakta sedan kundtjänsten för att kontrollera hur du ska gå vidare.

- Behåll alltid originalförpackningen åtminstone tills monteringen är klar. Vid utbyte av skadat eller icke-överensstämmande material måste originalförpackningen återanvändas.

Bistånd

- Om du tror att en avvikelse som upptäcks kan vara ett tillverkningsfel eller en transportskada måste du omedelbart rapportera det till servizioclienti@mysecretshop.it. Rapporter om förpackningars yttre skick skall göras samma dag som leveransen lossas eller senast följande morgon. Rapporter om artiklarnas integritet efter det att förpackningarna har öppnats skall göras inom sju dagar efter lossningen.

- Varje rapport ska göras genom att skicka ett e-postmeddelande med beställningsnumret, en beskrivning av fynden och bifoga den fotodokumentation som förvärvats under installationsfaserna.

11 - Garantier

För att garantera en hög kvalitetsstandard genomgår produkterna kvalitetskontroller av M.S.S. Srls innan de levereras. I händelse av olägenheter får kunden dock ta del av tillverkarens 24 månaders lagstadgade garanti. Till denna garanti kommer M.S.S. Srl:s "nöjd eller återbetalad"-garanti, som gäller i 30 dagar efter leverans, förutsatt att produkterna har använts på normalt sätt och i enlighet med de rekommendationer som anges i de dokument som medföljer produkterna och i deras bruksanvisningar.

Under alla omständigheter omfattas de sålda produkterna av den lagstadgade garantin mot dolda fel enligt artikel 1641 och följande artiklar i civillagen.

Slutligen kan vissa produkter dra nytta av en utökad garanti. I dessa fall anges villkoren och varaktigheten för garantin i det garantibevis som levereras tillsammans med produkten. Den senare täcker inte skador, brott eller funktionsstörningar som beror på att försiktighetsåtgärderna för användning inte har följts.

För att aktivera garantin ska kunden returnera produkten till M.S.S. Srls på egen bekostnad och bifoga det ursprungliga orderkvittot.

Produkten kommer att ersättas med en identisk produkt och skickas till kunden på M.S.S. Srls bekostnad, utom i händelse av otillgänglighet eller nedlagd produktion av själva produkten. I det senare fallet kommer M.S.S. Srls att återbetala priset på produkten till kunden.

12 - Behandling av personuppgifter

M.S.S.S. Srls är ägare till de personuppgifter som samlas in vid registreringen på webbplatsen, liksom de uppgifter som senare meddelas vid kundens köp, med undantag för uppgifter som rör betalningsförfarandet för vilka hänvisning görs till de banker genom vilka transaktionen äger rum. För information om behandlingen av personuppgifter, inklusive rättigheter enligt artikel 7 i lagdekret 196/03, hänvisas till den detaljerade information som redan lämnats vid registreringen på webbplatsen www.mysecretshop.it

13 - Sommarstängning

Sommarsemester stängt från 01/08/2022 till 31/08/2022

Butiken kommer att vara stängd men kundtjänsten kommer alltid att vara aktiv på whatsapp på 3791243642 eller via chatt på webbplatsen.

Vi informerar våra kunder om att M.S.S. Srls butik kommer att vara stängd på grund av semester från den 01/08/2022 till den 31/08/2022. Vi vill påpeka att vår kundtjänst alltid står till ditt förfogande för alla frågor, även under den ovan nämnda perioden. Beställningar som når oss senast 22/07/2022 kommer att behandlas senast 01/08/2022 för varor med en maximal leveranstid på 1 arbetsvecka, medan alla andra varor vars faktiska leveranstid kommer att vara längre än 7 dagar kommer att avbrytas på nämnda datum och räknas från 01/09/2022.

Trevlig semester till alla och vi ses snart.

14 - Julhelgen stängd 

Stängt under julhelgen från 17/12/2022 till 08/01/2023.

Butiken kommer att vara stängd men kundtjänsten är alltid aktiv på WhatsApp på 3791243642 eller via chatten på webbplatsen.

Vi informerar våra kunder om att M.S.S. Srls butik kommer att vara stängd på grund av semester från 17/12/2022 till 08/01/2023. Vi vill påpeka att vår kundtjänst alltid står till ditt förfogande för eventuella frågor, även under den ovan nämnda perioden, endast via e-post. Beställningar som inkommer till oss senast den 12/12/2022 kommer att behandlas senast den 17/12/2022 för artiklar med en maximal leveranstid på en arbetsvecka eller snabb leverans, medan de faktiska leveransdagarna för alla andra artiklar kommer att räknas om från och med den 09/01/2023.

COVID-19

Dekret av den 09 mars 2020

I enlighet med ministerdekretet av den 9 mars kommer beställningar som inkommer efter detta datum att tas emot, men de kan bli försenade. Dessa kan vi inte kvantifiera för tillfället, men vi kommer att försöka behandla dem inom den 30-dagars förlängning som anges i punkt 6 LEVERANSTIDER. Vi kommer att uppdatera denna artikel med varje ministerdekret som utfärdas.

Uppdatering 21/03/20

Med anledning av de nya kraven från hälsoministeriet och ministern för rådet vill vi informera er om att leveranstiderna för beställningar som mottagits från och med det ovannämnda uppdateringsdatumet kommer att börja produceras från och med att tillverkningsbolagen öppnar igen, alltså vid ett datum som kommer att bestämmas i enlighet med den nya dpcm.

Portalen förblir öppen för beställningar och vår kundtjänst kommer att utföra smart arbete.

Uppdatering den 30/10/20

Med tanke på det oavbrutna återupptagandet av pandemin vill vi påpeka att om en ny översyn genomförs, både generaliserad och regional, kan beställningar försenas i leverans eftersom vi producerar på den sålda ut vi inte har ett visst lager med varor i snabb leverans, därför är M&L design inte ansvarig för eventuella förseningar som inte beror på dess eget arbete.

Uppdatering 23/11/20

När det gäller pandemin och den annalkande julen varnar vi för att det kan bli förseningar eller störningar hos kurirerna eftersom de är överbelastade med försändelser och har mindre styrka på grund av eventuella karantänstängningar av sina knutpunkter eller korrespondenter. Därför kan de rapporterade leveranstiderna variera med några dagar och flerfärgade produkter kan också levereras i flera omgångar.