GENERELLE SALGSBETINGELSER

1 - Køb hos M.s.s. Srls

2 - Indkøbsprocedure

3 - Ændringer af ordrer

4 - Forsendelse og leverancer

5 - Forsendelsesomkostninger

6 - Leveringstider

7 - Ikke tilgængelig

8 - Grænser for anvendelse

9 - Ret til at trække sig tilbage

10 - Mulige problemer efter levering

11 - Garantier

12 -Behandling af personoplysninger

13 - Sommerlukning

14 - Juleafslutning

1 - Køb på M.S.S.S. Srls 

De produkter, der købes på M.S.S.S. Srls, sælges direkte af samme virksomhed, der er behørigt registreret i handelsregistret i Siena den 28/03/2017 med moms nr. 01449160520 M.S.S.S. Srls' operationelle hovedkontor ligger i Via Piemonte 13 53034 Colle di Val D'elsa (SI). 

De priser, der vises i oversigten over indkøbskurven, er i euro (eller i en anden valuta, som brugeren vælger) og inkluderer italiensk moms; den sædvanlige pris, der vises på produktsiden, er angivet i oversigten i den bestillingsformular, som kunden skal bekræfte for at afslutte købet.

Hvis du vil vide mere om vores tjenester, hvoraf nogle ikke er vist på denne side, kan du se siderne: Om os, Priser og betalinger, Forsendelse og returnering.

2 - Indkøbsprocedure

Produkterne købes ved at gå ind på webstedet og registrere sig på bestillingsformularen. For hvert af produkterne findes der på webstedet en beskrivelse med de vigtigste egenskaber. Alle oplysninger til støtte for købet er udelukkende ment som almindeligt informationsmateriale.

Det er underforstået, at det billede, der ledsager produktbeskrivelsen, ikke nødvendigvis er helt repræsentativt for produktets egenskaber, men kan afvige i farve, størrelse og tilbehørsprodukter på billedet.

Sælger bekræfter korrekt modtagelse af ordren ved hjælp af et automatisk svar pr. e-mail, der sendes til den e-mailadresse, som kunden har oplyst ved registreringen. Denne bekræftelsesmeddelelse vil indeholde et "ordrenummer", som skal bruges i tilfælde af kommunikation med virksomheden. Meddelelsen vil indeholde alle de data, som kunden har indtastet, og kunden forpligter sig til at kontrollere, at de er korrekte, og til at meddele eventuelle rettelser omgående. Ved modtagelse af denne e-mail er kontrakten afsluttet, og køberen forpligter sig til at overholde alle de generelle salgsbetingelser på denne side, som er underlagt italiensk lovgivning. I tilfælde af manglende accept af ordren garanterer sælgeren hurtig meddelelse og tilbagebetaling til kunden.

Hvis der er tale om en bestilling ved efterkrav, betragtes denne som værende gyldig i alle dens dele fra det øjeblik, den er blevet valgt og bekræftet med den ønskede betalingsform.

3 - Ændringer af ordrer

Eventuelle ændringer i de fremsendte ordrer er garanteret, indtil de købte varer er sat i produktion, og produktionen sættes i gang straks efter betalingen. M.S.S.S. Srls er dog til rådighed for eventuelle senere ændringer, som ikke kan garanteres og vil blive godkendt på grundlag af produktionsforløbet.

Anmodningen om annullering af ordren skal være modtaget inden for tidsrammen på dagen efter ordrebekræftelsen (ordrestatus i betaling accepteret), ellers kan M.S.S. Srls frit tilbageholde eller kræve 50 % af beløbet som godtgørelse af udgifter. Annulleringen er kun gyldig inden for ovennævnte tidsfrister for ordrer betalt ved bankoverførsel eller paypal, derfor er kontant betaling ved levering, finansiering og postepay udelukket. Det er kun muligt at anmode om fortrydelsesret inden for 14 dage efter modtagelsen af materialet.

4 - Forsendelser og leverancer

For at igangsætte forsendelsesproceduren sender M.S.S.S. Srls en e-mail om igangværende levering. Kunden er forpligtet til at godkende forsendelsen eller afhente leveringen senest 1 dag efter afsendelse af e-mailen. Hvis den angivne tilgængelighed ikke overholdes, vil eventuelle lager- og/eller omleveringsomkostninger blive opkrævet hos kunden. Hvis kunden ikke ønsker at give tilladelse til forsendelse, fordi det ikke er muligt at afhente ordren på denne dato, skal han/hun sende en anmodning til servizioclienti@mysecretshop.it samme dag som modtagelsen af den aktuelle leveringsmeddelelse med angivelse af den dato, hvor han/hun ønsker at modtage den købte vare. Hvis den modtagne pakke er beskadiget eller skaderne er synlige med det blotte øje, selv uden at emballagen åbnes, skal kunden stadig afhente varerne og derefter inden for 7 dage sende en anmodning om skadeanmeldelse til servizioclienti@mysecretshop.it med henblik på erstatning under garantien. Udskiftning/reparation under garantien accepteres kun, hvis og kun hvis reglerne for modtagelse og accept af materialet som anført i punkt 10 er overholdt.

Hvis kunden ikke ønsker at afhente varerne, skal han betale omkostningerne til opbevaring og frigivelse af forsendelsen. M.S.S.S. Srls har under alle omstændigheder pligt til at sikre sig, at varerne er blevet afvist og ikke oplagret af årsager, der ikke kan tilskrives kunden, og til at underrette denne om returnering af pakkerne. Levering og accept af leveringen påbegyndes først, når ordren er betalt eller med kontant betaling ved levering og udføres af ekspresbud; Standard Shipping service er beregnet til levering i gadeplan til husnummeret, og kunden skal samarbejde med chaufføren om at læsse pakkerne af fra siden af lastbilen, nogle gange ved at stille andre personer til rådighed afhængigt af størrelsen og vægten af den købte vare.M.S. Srls forbeholder sig ret til at åbne nogle pakker for at udføre stikprøvekontrol ved at fotografere produkterne, hvis det er nødvendigt, og er juridisk ansvarlig for varerne indtil levering.

Under registreringen skal det altid angives i ordrebemærkningerne, om den gade/sted/leveringsadresse, der er angivet i leveringsadressen, er en ztl eller et historisk centrum, da ikke alle kurerer har tilladelser og midler til at få adgang til disse zoner. Hvis denne angivelse ikke foretages, er det kundens ansvar at afholde omkostningerne ved at finde andre leveringsmidler og eventuelle opbevaringsomkostninger.

For ordrer, der omfatter flere artikler, kan M.S.S.S. Srls sende produkterne i flere gange, da ikke alle artikler har samme produktionstid.

Med destination Schweiz henviser ordlyden afgifter inkluderet til de påløbne toldafgifter, så det er kundens regning at betale moms i deres land ved levering.

Med destination USA og Canada vil M.S.S.S. Srls først meddele det opdaterede momsfrie ordrebeløb efter at have kontrolleret kureren, som vil afhente den bestilte vare på lageret.

Levering efter aftale indebærer, at kureren på leveringstidspunktet ringer op på det første mobiltelefonnummer, der er registreret ved registreringen. Aftalen vil blive aftalt i det tidsrum, hvor kureren vil levere i henhold til sine serviceruter og inden for en vejledende tidsramme på 2 timer fra det aftalte tidspunkt.

5 - Forsendelsesomkostninger

Standardforsendelse i Italien er gratis for ordrer over 30 €; Standardforsendelse betyder forsendelse på gadeniveau til destinationer, der ikke er omfattet af de såkaldte særlige steder. Forsendelsesomkostningerne under 30 € moms beregnes automatisk af portalen i forbindelse med adresseregistreringen.

Ved forsendelser til lande uden for Italien skal kunden kontakte servizioclienti@mysecretshop.it for at få et overslag over omkostningerne.

6 - Leveringstider

De angivne produktionstider skal fortolkes som prognoser baseret på statistikker over tidligere ordrer for samme type produkt: hvert enkelt produktblad angiver den nødvendige produktionstid for det pågældende produkt; i de fleste tilfælde varierer den mellem 2/3 arbejdsdage Vi gør opmærksom på, at leveringstiderne (som altid forstås som arbejdsdage fra mandag til fredag) er vejledende, og at der hertil skal lægges kurerens leveringstid, som er ca. 1/3 arbejdsdag.

Alle artikler på webstedet produceres specifikt til den bestilling, der er afgivet, og der er fastsat en "yderligere frist, der passer til omstændighederne" i henhold til loven, inden for hvilken enhver forsinkelse i produktionen betragtes som "rimelig i forhold til omstændighederne", derfor forpligter M.S.S. Srls sig til at opfylde leveringen af varerne inden for 20 arbejdsdage fra den maksimale frist regnet fra summen af produktionstiden og leveringstiden, der er angivet på hver artikelside. M.S.S.S. Srls kundeservice opdaterer regelmæssigt den vejledende leveringsdato i ordrehistorikken på kundens konto, så det vil ikke være M.S.S. Srls' forpligtelse at informere kunden pr. e-mail om en mulig forsinkelse af leveringen i forhold til de første leveringstider, der er fastsat i købsfasen.

Efter de næste 20 arbejdsdage har kunden ret til at fortryde kontrakten for kun den vare, der rapporterer forsinkelsen (hvis ordren omfatter mere end ét produkt), og derefter den relative tilbagebetaling.

Det er M.S.S.S. Srls pligt at overholde og foregribe de tider, der er angivet på produktbladene. De oplysninger, der er angivet på hvert produktblad med henvisning til "SHIPPED IN", skal forstås som "gennemsnitlige tider", så for at kende en mere sikker leveringsdato opfordrer vi dig til at kontakte kundeservice før køb, hvis leveringstiden er afgørende for købsbeslutningen.

Ordrer med en leveringsdato tæt på perioden før jul eller sommerferien kan være udsat for mere eller mindre betydelige forsinkelser på grund af uforudsete transporter eller overproduktion.

7 - Muligvis ikke tilgængelig

I tilfælde af at produktet ikke er tilgængeligt, er M.S.S.S. Srls ansvarlig for at underrette kunden pr. e-mail om den mulige leveringsdato, hvis den afviger fra de leveringstider, der er angivet på portalen med et tillæg på 20 dage, som angivet i punkt 6. Hvis varen er udgået af produktion, refunderes kun det produkt, der ikke længere er tilgængeligt. Andre produkter, der er købt med samme eller et andet køb, forbliver i ordren.

8 - Grænser for anvendelse

Produktbeskrivelser og billeder på webstedet svarer til dem, der stilles til rådighed af M.S.S. Srls leverandører. De fotografier og videoer, der viser produkterne, og som ledsager de beskrivende oplysninger, offentliggøres på webstedet udelukkende i beskrivende øjemed, idet der tages hensyn til, at kvaliteten af billederne, herunder en nøjagtig visning af farvevarianterne, kan afhænge af den software og de computerværktøjer, som kunden anvender, når han/hun opretter forbindelse til webstedet. M.S.S.S. Srls påtager sig ikke noget ansvar for problemer, som kunden får som følge af brugen af webstedet og de anvendte teknologier, da de ikke er afhængige af M.S.S. Srls' egen vilje.

M.S.S.S. Srls gør opmærksom på, at webstedet samt alle de varemærker og kendetegn, der anvendes i forbindelse med salget af de tilbudte produkter, er beskyttet af gældende intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, og at enhver form for reproduktion, kommunikation, distribution, offentliggørelse, ændring eller omdannelse i enhver form og til ethvert formål er forbudt. M.S.S.S. Srls forbeholder sig ret til at træffe retlige foranstaltninger for at beskytte disse aspekter.  M.S.S.S. Srls påtager sig intet ansvar for de varemærker og andre kendetegn, der findes på de produkter, der markedsføres på webstedet, og som kunden ikke opnår nogen rettigheder til efter indgåelsen af kontrakten.

9 - Ret til at trække sig tilbage

I henhold til artikel 64 ff. i lovdekret nr. 206/2005 har kunden, hvis kunden er en forbruger (dvs. en fysisk person, der køber varer til formål, der ikke er relateret til hans eller hendes erhvervsmæssige aktivitet, dvs. som ikke foretager købet ved at angive et momsnummer på bestillingsformularen), ret til at fortryde købsaftalen uanset årsag, uden straf og med forbehold af det, der er anført i punkt 2 og 3 nedenfor. I overensstemmelse med artiklen om fortrydelsesret Lovdekret nr. 21 af 21. februar 2014 - Gennemførelse af direktiv 2011 /83 EU om forbrugerrettigheder, om ændring af direktiv 93/13/EØF og 1999 /44/EF og om ophævelse af direktiv 85/577/EØF og 97/7/EF - er den lovbestemte frist for udøvelse af fortrydelsesretten derfor 14 arbejdsdage fra den dag, hvor forbrugeren modtager varen, hvis oplysningskravene er opfyldt. Hvis denne frist udløber på en lørdag, søndag, en helligdag eller en arbejdsfri dag, forlænges den til den første arbejdsdag derefter. Kunden, der returnerer produktet ved udøvelse af sin fortrydelsesret, har: ret til tilbagebetaling af prisen for det/de bestilte produkt(er), undtagen for forsendelsesomkostningerne for returforsendelsen, selv hvis han eller hun har valgt gratis forsendelse. Fri fragt skal forstås som en udgift, der allerede er inkluderet i salgsprisen og ikke pålægges sælgeren. På forslag af M.S.S.S. Srls kan kunden, der har udøvet sin fortrydelsesret, dog vælge at få ombytning eller en kreditnota. Der vil derefter blive udstedt en fritaget refusion af de afholdte forsendelsesomkostninger.

2. For at udøve sin fortrydelsesret skal kunden sende et anbefalet brev med kvittering for tilbagelevering eller Pec til postkassen M.S.S@pec.it til M.S.S.S. Srls adresse i Via Piemonte 13 - 53034 Colle di val d'elsa (SI) - senest 14 dage efter modtagelsen af varerne eller senest 1 dag efter ordrebekræftelsen. I den periode, der går fra den 1. dag efter bekræftelse af ordren (e-mail og ændring af ordrestatus til betaling accepteret), er det ikke muligt at annullere ordren, ellers kan M.S.S. Srls frit tilbageholde eller kræve 50 % af beløbet som godtgørelse af udgifter. Det anbefalede brev eller Pec skal indeholde følgende dokumentation

- en skriftlig og underskrevet erklæring om, at man har til hensigt at udøve fortrydelsesretten, med angivelse af den eller de artikelkoder, for hvilke der anmodes om fortrydelse

- en kopi af den originale faktura (med angivelse af ordrenummer, fakturanummer og kundekode)

- bankoplysninger, hvorfra bankoverførslen skal foretages (ABI - CAB - fakturaens indehavers løbende konto);

3. Fortrydelsesretten er underlagt følgende obligatoriske betingelser:

- retten gælder for det købte produkt i sin helhed. Det er ikke muligt at udøve fortrydelsesretten kun for en del af det købte produkt, f.eks. tilbehør ;

- selskabet M.S.S.S. Srls med henblik på anvendelsen af fortrydelsesretten i fjernsalgsaftalen, jf. lovdekret 206/2005, informerer kunden om, at de købte varer vil blive betragtet som i det væsentlige intakte, jf. artikel 67 c.2 i lovdekret 206/2005.

- de købte varer skal være intakte og returneres i den originale emballage, komplet i alle dele (herunder emballage og eventuel dokumentation og tilbehør: manualer, kabler osv. ...); for at begrænse skader på den originale emballage anbefaler vi, når det er muligt, at lægge den i en anden kasse, hvorpå RMA-nummeret (returautorisationskode) udstedt af "M.S.S. Srls" skal anbringes. Det skal under alle omstændigheder undgås, at der anbringes etiketter eller klæbebånd direkte på den originale produktemballage;

- de varer, der er omfattet af fortrydelsesretten, skal have samme serienummer som på salgsfakturaen; hvis varerne har et andet serienummer end det, der er angivet på fakturaen, accepteres returneringen ikke, og produktet skal stilles til rådighed for kunden med henblik på returnering, samtidig med at anmodningen om fortrydelse annulleres

- forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varerne afholdes af kunden;

- forsendelsen, indtil kvitteringen for modtagelse på vores lager, er under kundens fulde ansvar;

- i tilfælde af beskadigelse af varen under transport vil M.S.S.S. Srls informere kunden om, hvad der er sket (inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen af varen på lageret), så kunden kan indgive en rettidig klage til den valgte transportør og få godtgørelse af varens værdi (hvis den er forsikret); i så fald vil produktet blive stillet til rådighed for kunden med henblik på returnering, samtidig med at anmodningen om fortrydelse annulleres;

-M.S.S.S. Srls er på ingen måde ansvarlig for skader eller tyveri/tab af varer, der returneres med uforsikrede forsendelser;

- de varer, der er omfattet af fortrydelsesretten, skal returneres til vores lager inden for 10 kalenderdage fra datoen for tilladelsen til returnering, hvorefter forsendelsen vil blive afvist og samtidig annulleres anmodningen om fortrydelsesret.

- Undtagelser fra fortrydelsesretten

levering af varer efter mål eller klart tilpassede varer.

Valg af farve- eller størrelsesvariant, der er forskellig fra det billede, der er vist på hjemmesiden (mange produkter kan tilpasses).

Materialet blev beskadiget under transporten.

Forhør dig først om eventuelle udelukkelser fra fortrydelsesret

4. Uden at det berører eventuelle reparationsomkostninger i forbindelse med konstaterede skader på originalemballagen og/eller den interne emballage (cellofan, kasser osv.), refunderer M.S.S. Srls kunden det fulde beløb for de returnerede varer inden for 14 dage efter returneringen af varerne via bankoverførsel.

5. Mysecretshop oplyser med henblik på anvendelsen af fortrydelsesretten i fjernsalgsaftalen i henhold til lovdekret 206/2005 kunden om, at de købte varer kun vil blive betragtet som i det væsentlige intakte, jf. artikel 67 c. 2 i lovdekret 206/2005, hvis køberen ikke bryder eller åbner den relevante emballage og mærkeforseglingen. I tilfælde af fortabelse af fortrydelsesretten returnerer M.S.S.S. Srls de købte varer til afsenderen og opkræver fragtomkostningerne hos denne.

10- Problemer efter levering

Det kan ske, at en vare bliver beskadiget eller går tabt under transporten.

Disse hændelser er yderst sjældne, og det er nemt at beskytte sig selv: Ved modtagelsen skal kunden omhyggeligt kontrollere varerne og i tilfælde af uregelmæssigheder underskrive transportdokumentet med angivelse af årsagen til forbeholdet. Vores forsendelser er alle dækket af en all-risk-forsikring, men for at få adgang til den skal kunden nøje følge nedenstående instruktioner

Den kontrol, som kunden skal foretage ved modtagelsen af varerne ved aflæsning på leveringsadressen, under monteringen og i de øjeblikke, der følger umiddelbart efter afslutningen af selve monteringen, skal kunden følge aflæsningen i alle faser.

at antallet af leverede kolli svarer til det antal, der er angivet i transportdokumentet (Ddt)

at pakningerne er intakte (ikke våde, punkterede, foldede eller på anden måde).

Fotografér pakkerne, inden du åbner dem

Enhver ydre beskadigelse eller uoverensstemmelse i antallet af kolli skal straks meddeles skriftligt til den erhvervsdrivende, der foretager leveringen, med overskriften "VARER, DER SKAL KONTROLLERES FOR ...". (forklar årsagen til reservationen)" på det ledsagedokument, som kureren vil bede dig underskrive. HUSK ALDRIG AT UNDERSKRIVE SOM UBESKADIGET EMBALLAGE.

Eksempel: Kunden kan skrive "VAREKONTROLRESERVE for beskadiget pakke" eller "VAREKONTROLRESERVE for manglende levering af en pakke".

Opmærksomhed: Hvis kunden ACCEPTERER VARERNE OG UNDERSKRIVER TRANSPORTDOKUMENTET UDEN at medtage de krævede reservationer, KUNDEREN KAN IKKE OPFØRE nogen krav eller erstatning i forbindelse med transporten.

Klager, der indberettes på denne måde, skal derefter bekræftes inden for 7 arbejdsdage af:

et brev stilet til COURIER (hvis adresse er angivet på det vedlagte dokument) med en anmodning om at indlede en skadesag

en e-mail med en meddelelse til servizioclienti@mysecretshop.it med vedhæftede billeder af produkterne og emballagen.

Når vi modtager kundens e-mail, beder vi også kureren om at åbne en skadedatabase og derefter levere al den dokumentation, der vil blive anmodet om.

Når vi har besluttet (af kureren og efter dennes eget skøn) at erstatte kunden for den forvoldte skade, vil vi enten refundere kunden eller bestille et erstatningsprodukt til ham/hende som erstatning for det beskadigede eller mistede produkt.

For at beskytte mod skjulte uregelmæssigheder (som ikke er synlige, når kassen er lukket), anbefaler vi kunden at åbne emballagen og kontrollere varens integritet, før han underskriver dokumentet med den enkle overskrift MED FORBEHOLD TIL KONTROL

M.S.S.S. Srls forpligter sig til, uden at påtage sig ansvar og uden at kunne garantere et vellykket resultat af skadesanmeldelsen, at bistå kunden med at anmode om åbning af en skadesanmeldelse hos kuréren.

Rapporter, der modtages efter udløbet af fristen, tages ikke i betragtning.

For hver enkelt erklæring påtager kunden sig det fulde ansvar for det, der er angivet.

I tilfælde af service med montering - Kontroller emnerne før montering: I tilfælde af uregelmæssigheder ved et emne er det nødvendigt at fotografere den pågældende del i detaljer, før den fjernes fra emballagen eller monteres.

De procedurer, der er beskrevet heri, har på ingen måde til formål at begrænse de garantirettigheder, som forbrugeren har i henhold til forbrugerlovgivningen (og som er beskrevet i punkt 11), men kun at skabe et fælles grundlag for at tilbyde den enkelte kunde den bedst mulige hjælp.

Vi minder dig om, at erstatningstiden er lig med de dage, det tager at forberede artiklen.

Hvis købet foretages mod efterkrav, skal produktet, selv om det er beskadiget, stadig afhentes og betales til fragtmanden. Det er derefter M.S.S.S. Srls' opgave at vurdere skaden og udføre ovennævnte papirarbejde for at foretage udskiftningen. I tilfælde af afvisning af ordren skal kunden bære omkostningerne til opbevaring og returnering.

Ved køb via paypal vil det ikke være muligt at fremsætte krav eller tvister i forbindelse med denne betalingsmetode, hvis varerne ankommer beskadiget, da det er M.S.S. Srls' opgave at kontrollere de ovennævnte indikationer og foretage udskiftning under garantien inden for en tid, der er den samme eller lignende som den tid, der går med at forberede ordren. Hvis reklamationsfilen åbnes under kontrol og genbestilling af materialet, vil bestillingen af den beskadigede del blive blokeret, indtil tvisten er ophævet, og tiden starter fra afslutningen af tvisten. Disse muligheder vil give M.S.S.S. Srls mulighed for at inddrive det nævnte beløb ad rettens vej og opkræve kunden for omkostningerne, og først når sagen er afsluttet, vil ordren blive frigjort med henblik på udskiftning af det materiale, der er omfattet af garantien. (hvis og kun hvis ovennævnte regler for varemodtagelse er blevet overholdt)

sidstnævnte (paypal) gælder også for forsendelser, der er erklæret beskadiget direkte af transportøren med uleverede varer til fordel for kunden i forbindelse med bortskaffelse af materialet 

Det er kun op til kunden at bortskaffe det beskadigede materiale efter meddelelse fra M.S.S. Srls.

INSTRUKTIONER OG RÅDGIVNING VED ANKOMST OG AFLÆSNING AF VARER

- Kontroller antallet af kolli: Hvis antallet ikke stemmer overens med nummeret på transportdokumentet, skal du notere det manglende kolli på regningen.

- Kontroller kollienes ydre tilstand: Hvis kolliene har buler, revet eller våde dele, skal du altid afhente varerne og underskrive med ordlyden "for ødelagte/vådt/dyssede/skadede/skadede/slidte/ mistænkelige indvendige lyde"; hvis kolliene ikke er beskadiget, skal du altid afhente varerne med forbehold for kontrol.

I disse tilfælde (ødelagt / våd / bulet / punkteret / mistænkelige interne lyde), skal udskiftningen fuldt ud afholdes af M.S.S. Srls

Hvis dokumentet ikke er underskrevet med ovenstående forbehold, der angiver pakkens reelle ankomststatus, kan M.S.S. Srls ikke holdes ansvarlig for hændelsen, da kureren ikke vil refundere den opståede skade. 

Kun i tilfælde af fortrydelse med forbehold vil kureren vurdere årsagen til den opståede skade (skjult) med henblik på at tildele ansvaret og erstatningsomkostningerne, men ovenstående forbehold garanterer ikke den fulde garanti.

- Underskriv først transportdokumentet, når du har kontrolleret antallet af kolli og deres ydre tilstand. Accepter leveringen, selv om pakker og produkter viser uregelmæssigheder.

- Fotograferer emballagens yderside før åbning: Dette er altid obligatorisk i tilfælde af en underskrift med forbehold, men kan være nyttigt i tilfælde af uregelmæssigheder ved produktet.

- Åbn pakkerne med stor forsigtighed, især hvis der anvendes skær eller knive. Skarpe genstande, der anvendes ved åbning af pakker, er en af hovedårsagerne til skader, og da de er genkendelige tegn, er de ikke dækket af garantien.

- Kontroller emnerne før samling: I tilfælde af uregelmæssigheder ved et emne er det nødvendigt at tage detaljerede fotografier af den pågældende del, før den fjernes fra emballagen eller samles. Følg vores vejledning om, hvordan du tager billeder af fejl eller uregelmæssigheder.

- Håndter pakker med stor forsigtighed: Hvis der er tale om store eller særligt tunge pakker, skal du få hjælp af en anden person.

- Følg vejledningen under monteringen: den er normalt med i leveringen. Udfør mere krævende operationer med hjælp fra en anden person.

- Forekomst af uregelmæssigheder under monteringen: Fotograferer uregelmæssigheden, inden monteringen afsluttes, og kontakt derefter kundeservice for at høre, hvordan du skal fortsætte.

Opbevar altid den originale emballage, i det mindste indtil monteringen er færdig. I tilfælde af udskiftning af beskadiget eller ikke-overensstemmende materiale skal den originale emballage genbruges.

Assistance

- Hvis du mener, at en konstateret uregelmæssighed kan være en fabrikationsfejl eller en transportskade, skal du straks rapportere det til servizioclienti@mysecretshop.it. Rapporter om kollienes ydre tilstand skal udarbejdes på dagen for losning af leveringen eller senest den følgende morgen; rapporter om varernes integritet efter åbning af kolliene skal udarbejdes senest 7 dage efter losning.

- Hver rapport skal udarbejdes ved at sende en e-mail med angivelse af ordrenummeret og en beskrivelse af resultaterne samt vedlægge den fotodokumentation, der er indsamlet under installationsfaserne.

11 - Garantier

For at garantere høje kvalitetsstandarder underkastes produkterne kvalitetskontrolprocedurer af M.S.S. Srls, inden de afsendes. I tilfælde af ulemper kan kunden dog nyde godt af producentens 24 måneders lovbestemte garanti i tilfælde af ulemper. Denne garanti suppleres af M.S.S.S. Srl's "tilfreds eller refunderet"-garanti, der gælder i 30 dage efter leveringen, forudsat at produkterne er blevet anvendt på normal vis og i overensstemmelse med anbefalingerne i de dokumenter, der er vedlagt produkterne og i deres brugsanvisninger.

Under alle omstændigheder er de solgte produkter omfattet af den lovbestemte garanti mod skjulte fejl og mangler i henhold til artikel 1641 ff. i den civile lovbog.

Endelig er der nogle produkter, der har fordel af en udvidet garanti. I disse tilfælde er garantiens vilkår og varighed angivet i det garantibevis, der leveres sammen med produktet. Sidstnævnte dækker ikke skader, brud eller funktionsfejl som følge af manglende overholdelse af brugsanvisningerne.

For at aktivere garantien skal kunden returnere produktet til M.S.S.S. Srls for egen regning og vedlægge den originale ordrekvittering.

Produktet vil blive erstattet med et identisk produkt og sendt til kunden for M.S.S. Srl's regning, undtagen i tilfælde af manglende tilgængelighed eller ophør af produktionen af selve produktet. I sidstnævnte tilfælde vil M.S.S.S. Srls refundere prisen for produktet til kunden.

12 - Behandling af personoplysninger

M.S.S.S. Srls er ejer af de personlige oplysninger, der indsamles på tidspunktet for registreringen på webstedet, samt de oplysninger, der efterfølgende meddeles på tidspunktet for kundens køb, bortset fra oplysninger vedrørende betalingsproceduren, for hvilke der henvises til de banker, hvorigennem transaktionen finder sted. For oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder rettighederne i henhold til artikel 7 i lovbekendtgørelse 196/03, henvises til de detaljerede oplysninger, der allerede er givet på tidspunktet for registreringen på webstedet www.mysecretshop.it .

13 - Sommerlukning

Sommerferie lukker fra 08/01/2022 til 31/08/2022

Butikken vil være lukket, men kundeservice vil altid være aktiv på whatsapp på 3791243642 eller via chat på siden

Vi informerer vores kunder om, at M.S.S. Srls vil være lukket på grund af helligdage fra 08/01/2022 til 31/08/2022. Vi gør opmærksom på, at vores kundeservice altid står til din rådighed for enhver afklaring også i ovennævnte periode. Ordrer modtaget senest 22/07/2022 vil blive behandlet senest 01/08/2022 for varer med en maksimal levering på 1 arbejdsuge, mens for alle andre varer, som faktiske leveringsdage vil overstige 7 dage, vil blive suspenderet på nævnte datoer og tælles fra kl. 01/09/2022

God ferie til alle og på gensyn

14 - Afslutning af juleferie

Juleferie lukker fra 17/12/2022 til 08/01/2023

Butikken vil være lukket, men kundeservice vil altid forblive aktiv på WhatsApp på 3791243642 eller via chatten på siden

Vi informerer vores kunder om, at M.S.S. Srls vil være lukket på grund af helligdage fra 17/12/2022 til 08/01/2023. Vi gør opmærksom på, at vores kundeservice altid vil stå til din rådighed for enhver afklaring selv i ovennævnte periode kun via e-mail-service. Ordrer modtaget senest 12/12/2022 vil blive behandlet senest 17/12/2022 for varer med en maksimal levering på 1 arbejdsuge eller klar til levering, mens de faktiske leveringsdage for alle andre varer tælles fra 09/01/2023 .

COVID-19

Bekendtgørelse af 09. marts 2020

I forbindelse med ministeriel bekendtgørelse af 9. marts. ordrer, der modtages efter denne dato, vil blive overtaget, men kan blive forsinket. Disse kan vi ikke kvantificere på nuværende tidspunkt, men vi vil dog forsøge at behandle dem inden for den 30-dages forlængelse som anført i punkt 6 LEVERINGSTIDER. Vi vil opdatere denne artikel med hvert ministerielt dekret, der udstedes

Opdatering 21/03/20

I forbindelse med de nye krav fra sundhedsministeriet og ministeren for Rådet, vil vi gerne informere dig om, at leveringstiderne for ordrer modtaget fra ovennævnte opdateringsdato, vil begynde produktionen fra genåbning af produktionsvirksomhederne, derfor på en dato, der skal fastsættes i henhold til den nye dpcm

Portalen vil fortsat være åben for bestillinger, og det samme gælder vores kundeservice, som vil udføre smart arbejde.

Opdatering den 30/10/20

I betragtning af den uophørlige genoptagelse af pandemien, vil vi gerne påpege, at hvis der skulle blive foretaget et nyt look down, både generaliseret og regionalt, kan ordrer blive forsinket i levering, da vi producerer på udsolgte vi ikke har et vist lager med varer i hurtig levering, derfor er M&L design ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser, der ikke afhænger af sit eget arbejde

Opdatering 23/11/20

I forbindelse med pandemien og den forestående jul advarer vi om mulige forsinkelser eller afbrydelser fra kurerernes side, da de er overbebyrdet med forsendelser og har reduceret styrke på grund af mulige karantænelukninger af deres knudepunkter eller korrespondenter. Derfor kan de oplyste leveringstider variere med et par dage, og flerfarvede produkter kan også leveres i flere gange.